home

      aanbod         Indalo

Elske Schreuder

contact

Wat is het aanbod?
Praktijkervaring, empowerment en inlevingsvermogen: dat zijn ingrediënten die Elske Schreuder meeneemt. Daarmee inspireert zij u en uw medewerkers en stimuleert zij om persoonlijke grenzen te verleggen.

Groepstrainingen en workshops
Organisaties zoals verenigingen, corporaties, politieke partijen en burgerplatforms maken gebruik van vrijwilligers en burgers die actief participeren in hun omgeving: de maatschappij. Elske Schreuder traint deze mensen individueel of in groepen. Zij organiseert de input om bevredigend en doelmatig te gaan - of te blijven functioneren.

Voorbeelden:
. hernieuwd enthousiasme over de doelstellingen
. praktische handreikingen om nieuwe mensen te werven
. opwaardering van het vrijwilligersmanagement
. effectiever lobbyen.

De groepstrainingen bieden ook ruimte aan verbetering van persoonlijke vaardigheden, zoals presentatie en onderhandelingen. Elske Schreuder gebruikt daarvoor een heel scala aan instrumenten en oefeningen. Het belangrijkste 'instrument' is zij zelf: trainingsacteur, ervaren politica en actieve burger.

Resultaat
Na afloop van de workshop of de trainingsserie zijn de deelnemers vaardiger om hun kennis en bevlogenheid in de praktijk te brengen, en om bestaande netwerken in te zetten en uit te breiden. 


Individuele consulten
Bent u op zoek naar een klankbord met levenservaring? Elske Schreuder steunt u bij een pas op de plaats te maken, en een stap voorwaarts te zetten. Het kan zijn dat u overweegt de politiek in te gaan, arbeid en zorg beter wilt kunnen combineren, of spirituele verdieping in uw leven wilt aanbrengen. U blijft de baas over tempo en richting van de gesprekken, en Elske Schreuder stelt haar ervaring aan u ten dienste. Daarbij kan zij voor u putten uit relevante praktische ervaring met recht en filosofie, vrijwilligerswerk, en diverse technieken van analyse en begeleiding.Aanpak
Wanneer u gebruik wilt maken van Elske’s diensten, neemt u dan via de mail contact op. Naar aanleiding van  uw vragen volgt een concreet aanbod. Dit kan een persoonlijk consult betreffen, een losse workshop, maar ook een trainingsserie.
Er kan gebruik gemaakt worden van uw locatie, maar desgewenst zorgt Elske voor een ruimte in of buiten Rotterdam.

In overleg kunnen weekdagen en –avonden gekozen worden, maar zaterdagen zijn dikwijls op korte termijn ook beschikbaar. En Elske houdt geen principiële zondagsrust aan!

Intermezzo, lezing of gespreksleider
In het gehele maatschappelijke veld zet Elske op uw verzoek een Intermezzo neer dat een congres of themadag verlevendigt en mensen bij uw thema's betrekt. Zij treedt regelmatig op als gesprekleider of lid van een forum.

Thema's
De onderwerpen waar Elske in thuis is, zijn divers, maar alle maatschappelijk relevant.
Burgerparticipatie, presentatievaardigheden, politieke competenties, diversiteit, klantgerichtheid in de non-profit, vrijwiligersmanagement, relatie fysiek-sociaal, participatie, beleidsbeinvloeding (lobbyen).


Referenties en CV
Desgewenst krijgt u relevante evaluatieformulieren toegestuurd.
Ook een uitgebreid Curriculum Vitae is beschikbaar.

Contact via Elske.Schreuder@Indalo.Nu

 Indalo.nu wordt gesponsord door EQUISTO - www.equisto.nl