home

aanbod

Indalo

Elske Schreuder

contact

 

Wie is Elske Schreuder?
De vrouw achter Indalo.Nu - Elske Schreuder - is een ervaren trainer met een brede maatschappelijke achtergrond.
Haar theoretische vorming omvat onder meer recht en wijsbegeerte, en daarnaast diverse opleidingen zoals persoonlijke ontwikkeling, journalistiek schrijven en trainingsacteren.

Elske Schreuder heeft onder meer werkervaring opgedaan bij de rijksoverheid, in de lokale politiek, in ruimtelijke ordening en emancipatie. Recente werkgevers zijn de provincie en een centrum voor maatschappelijke ondersteuning. Inhoudelijk zijn haar aandachtsgebieden vooral vrijwilligersmanagement, en inrichting van de samenleving met aandacht voor participatie en duurzaamheid.

Empowerment en verbreding van kennis/vaardigheden staan centraal. Daartoe heeft Elske Schreuder een multidisciplinaire aanpak ontwikkeld die in groepstrainingen en individuele begeleiding leidt tot snel en verrassend resultaat. Elske is sterk in de relatie individu-omgeving. De wisselwerking van de burger in  maatschappelijke -, ruimtelijke - of politieke context. Zij is bekend in de wereld van Rotterdam en Zuid-Holland, en komt naar u toe in heel Nederland.

                       inspiratie - kennis - training

Elske Schreuder (1956)

Opleiding

Na Gymnasium beta op de Daltonschool Voorburg, Rechten (doctoraal 1978) en Filosofie (doctoraal 2004) aan de Erasmus Universiteit.
Driejarige opleiding personal trainer. Trainingen: trainingsacteur (Kapok, Per factor), Intervisie (Movisie Utrecht, en Vipassana Inzichtsmeditatie.

Functies

Lid Gebiedscommissie Noord Gemeente Rotterdam (sinds mei 2014)

Coordinator van Persoonlijke Conferenties, Eigen Kracht Centrale

Trainer-consultant, Indalo.Nu (sinds 2009)

Trainer-adviseur, JSO Expertise Centrum WMO/Jeugd, v/h PJ Partners (2006-2013)

Redacteur Kenniskrant, Coachingbureau Equisto (2003-2007)

Lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland voor D66 (2005-2007)

Deelraadswethouder Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer, deelgemeente Noord, Rotterdam  (1993-1998)

Beleidsmedewerkster emancipatie, Ministerie van Justitie (1990-1993)

Beleidsmedewerkster Directie Gevangeniswezen, Ministerie van Justitie
(1985-1990)

RAIO/griffier, rechtbank en parket Rotterdam
(1983-1985)

Juridisch medewerkster bezwaarschriften Arbeidsvoorziening, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, (1981-1983)

Emancipatiewerkster D66, (1979-1981)

Medewerkster Personeelszaken St.Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV (1978-1979)  

 
Nevenfuncties

 • bestuurslid stichting Adviescommissie Wonen Rotterdam (sinds 2010)
 • lid Regiegroep BurgerPanel Rotterdam, Kwaliteitspanel, sinds 2003
 • lid dagelijks bestuur Werkgroep BeVeR Beter Veilig Rotterdam, sinds 1998
 • voorzitter/lid Ned. Vereniging voor Vrouwenbelangen regio Zuid-Holland/Zeeland, sinds 2001
 • voorzitter bestuur stichting Vrienden Van Maanenzwembad, 
  2003 t/m 2005
 • lid Klankbordgroep Toegankelijke Stad, 1998 t/m 2004
 • id Stedelijk Comitee 8 maart (internationale vrouwendag), 1995 t/m 2004
 • lid Stedelijke Werkgroep Dagindeling Rotterdam, 2001 t/m 2003
 • lid Faculteitsraad EUR Wijsbegeerte, 2000 t/m 2002
 • voorzitter Rotterdamse Vrouwenraad, 1996 t/m 1999
 • lid deelgemeenteraad Noord Rotterdam (D66, fractievoorzitter) 1991 t/m 1993
 • extern adviseur Stadswonen (St. Studentenhuisvesting Rotterdam) woongebouw Statenweg, 1998 t/m 2000

 

Mr.drs.E.A.Schreuder (Elske)
Telefoon
06-18693931

Elske.Schreuder@Indalo.Nu
www.Indalo.Nu 




Indalo.nu wordt gesponsord door EQUISTO - www.equisto.nl